Zaproszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy

Zapowiedzi, relacje, komentarze...

Zaproszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy

Postautor: LGD Wrota Wielkopolski » 05 listopada 2012, 15:30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” ma przyjemność zaprosić do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się na kępińskim Rynku w dniu 16 grudnia 2012 rok w godzinach od 10.00 do 18.00

Jarmark Bożonarodzeniowy to impreza handlowa skierowana do przedsiębiorców działających na terenie powiatu kępińskiego, przede wszystkim do wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych, naturalnych produktów spożywczych nawiązujących do tradycji Bożego Narodzenia, a także sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym (np. ozdób choinkowych, świec, opłatków itp.). Podczas Jarmarku zostaną wręczone nagrody dla laureatów wyżej ogłoszonych konkursów: Na Szopkę i Piosenkę Bożonarodzeniową. Poniżej znajduje się regulamin i karta zgłoszenia do udziału w Jarmarku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Wystawców i nie tylko, do udziału w Jarmarku.„Świątecznie we Wrotach”
REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO

§ 1.
Jarmark Bożonarodzeniowy w Kępnie, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą wystawienniczo – handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych i naturalnych produktów spożywczych a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym (np. ozdób choinkowych, świec, opłatków itp.).
Jarmark, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

§ 2.
Jarmark jest organizowany w dniu 16 grudnia 2012 roku (niedziela) na kępińskim Rynku, w godzinach od 10.00 do 18.00

§ 3.
1. Osoba, bądź firma chcąca wystawiać swoje produkty, zobowiązana jest do przesłania wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenie LGD „Wrota Wielkopolski” http://www.wrota.info.pl
2. Kartę należy przesłać najpóźniej do dnia 30 listopada 2012 roku:
a. korespondencyjnie na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”
ul. Jana Pawła II 2
63-604 Baranów
b. faxem na nr: 627820256
c. e-mailem: promocja@wrota.info.pl (tylko w przypadku zeskanowania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA WYSTAWCY)
3. O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator Jarmarku, który zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
4. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie sprzedaż m.in. takiego asortymentu jak:
ceramika artystyczna,
zabawki,
dzbany, wazy, kubki i inne naczynia z nadrukami,
wyroby regionalne, w tym: góralskie,
bombki, łańcuchy, oświetlenie i inne ozdoby choinkowe,
stroiki, świece, opłatki,
choinki (zarówno żywe, jak i sztuczne),
pamiątki, ozdoby, rękodzieło,
kosmetyki, perfumy
galanteria skórzana,
biżuteria,
artykuły spożywcze w tym: słodycze (cukierki, lizaki, czekolady, owoce i orzechy: suszone, prażone, w polewach, w czekoladzie), drobne przekąski, potrawy i wyroby regionalne (bigos, placki, szynki wędzone, sery, itp.), wypieki świąteczne (pierniki, keksy, babki, ciasteczka kruche, sękacze, itp.),
gastronomia w tym: grzane wino i piwo, miód piwny, nalewki, soki, itp.
inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora.
5. Stoiska będą udostępniane bezpłatnie.
6. Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym w Karcie Zgłoszenia i zatwierdzony przez Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału domku i jego położenia wg własnego uznania.
8. Domek przeznaczony jest wyłącznie dla Wystawcy.
9. Stoiska mogą być udekorowane przez Wystawcę.

§ 4.
Wystawcy zabrania się:
1. prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia religijne,
2. udostępniania domku osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego nakazu opuszczenia terenu Jarmarku oraz naliczania Wystawcy kar umownych
3. obudowywania i plakatowania powierzchni domków,
4. używania w domkach grzejników elektrycznych i otwartego ognia,
5. sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie posiada licencji,
6. Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości zamknięcia stoiska przed ustaloną w Regulaminie godziną.

§ 5.
Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia
i inne leżą w gestii Wystawcy.

§ 6.
Wystawca jest zobligowany do:
1. przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku,
2. utrzymywania porządku wewnątrz domku oraz wokół niego w trakcie korzystania,
3. odśnieżania dachu domku i powierzchni przed stoiskiem na wypadek silnych opadów śniegu,
4. przekazania Organizatorowi domku w takim stanie, jakim został mu on udostępniony, tj. wysprzątany
i oczyszczony z wszelkich dekoracji naniesionych przez siebie,
5. wyposażenia domku w regały, półki i inne elementy niezbędne do ekspozycji asortymentu we własnym zakresie,
6. pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów domku,
7. ubezpieczenia działalności na własny koszt i ryzyko.
8. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator dopuszcza możliwość ustawienia stoisk własnych Wystawców.
9. Obowiązuje całkowity zakaz ingerencji w konstrukcję domków, wbijania gwoździ i wkrętów w płaszczyznę dachu, przytwierdzania na stałe do podłoża itp.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
11. Wystawca nie może emitować żadnej indywidualnej muzyki.

§ 7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. eksponaty wystawione na stoisku,
2. za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku,
3. za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do naliczania Wystawcom kar umownych w wysokości do 500,00 zł za każde z poniższych naruszeń:
a) rezygnacja z handlu w domku w terminie wyznaczonym przez Organizatora tj. 16.12.2012 r. lub jego opuszczenie przed godziną 18.00 bez wcześniejszej zgody Organizatora.
b) prowadzenie sprzedaży w godzinach niezgodnych z Regulaminem,
c) pozostawianie nieczystości wokół swojego domku,
d) parkowanie pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych w godzinach otwarcia Jarmarku,
e) naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za powstałe szkody, jeśli ich wysokość przekroczy wartość kar umownych.

§ 8.
1. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych, za wyjątkiem czasu przeznaczonego na wyładunek i załadunek towaru.
2. Przekazanie domku Wystawcy nastąpi w dniu 16.12.2012 r. w godz. od 8:00 do 9:45.
3. Odbiór domku od Wystawcy nastąpi w dniu 16.12.2012 r. od godz. 18:00.
4. Przejęcie domku przez Wystawcę oraz odbiór domku przez Organizatora nastąpi wyłącznie na podstawie podpisania protokołu odbioru domku.

§ 9.
1. Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na KARCIE ZGŁOSZENIA WYSTAWCY.


karta_domek.doc
(234.5 KiB) Pobrany 350 razy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Jarmark Bożonarodzeniowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Powyższe treści publikowane są przez administrację forum, a udostępniane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski" (źródło: www.wrota.info.pl)
LGD Wrota Wielkopolski
Początkujący
 
Posty: 7
Rejestracja: 06 lipca 2012, 11:41

Uwaga Konkursy!!!

Postautor: LGD Wrota Wielkopolski » 05 listopada 2012, 15:41

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski" ma zaszczyt zaprosić do udziału w dwóch konkursach:


KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ - zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie szopki bożonarodzeniowej. Więcej szczegóły poniżej w regulaminie konkursu.

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową
REGULAMIN KONKURSU


I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”
2. Celem konkursu jest:
1) Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
2) Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
3) Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
4) Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych;
5) Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

3. Tematyka konkursu
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

II. Warunki konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 lat, uczniowie, uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacyjnych oraz dorośli.

2. Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać wykonane szopki przez uczestników.

3. Zgłoszenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dokonuje dyrektor szkoły. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prace, przy czym w przypadku zespołów szkół dotyczy to każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu.

4. Prace mogą być wykonane z dowolnego tworzywa. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, nauczyciele, znajomi itp.). Zespół może liczyć maksymalnie do 5 osób.

5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową i miejscowość.

1. W przypadku zgłoszenia szopki o szerokości/długości podstawy powyżej 1,2 m Organizator prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

2. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do dnia 23 listopada 2012 roku należy przesłać na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”
ul. Jana Pawła II 2 3, 63-604 Baranów
lub na adres e-mail: promocja@wrota.info.pl lub na nr fax: 0627820256
Formularz zgłoszeniowy jest integralna częścią niniejszego regulaminu.

3. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć to w zgłoszeniu oraz dołączyć oświadczenie uczestnika (konstruktora) a w przypadku osób niepełnoletnich opiekuna o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo szopki.

4. Szopkę należy dostarczyć do 12 grudnia 2012 do Urzędu Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 do godz. 15.00.

5. Szopki będą prezentowane podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego w dniu 16 grudnia 2012r. na kępińskim Rynku.

I. Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów specjalnie do tego celu.

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
1. ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
2. opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);
3. motywy regionalne;
4. wkład pracy;
5. estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
6. walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

3. Jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce i 2 wyróżnienia. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom

4. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” .

5. Wręczenie nagród nastąpi 16 grudnia 2012 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego na kępińskim Rynku.

1. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.

Informacje związane z konkursem można uzyskać w biurze LGD „Wrota Wielkopolski”
ul. J. Pawła II 2 63-604 Baranów, pod numerem telefonu 627820256.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich na rzecz Organizatora.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” nadesłanych do konkursu prac, a także do ich wyeksponowania na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.
4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na pracach oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punktach powyżej.

szopka_karta.doc
Karta zgłoszenia
(238 KiB) Pobrany 343 razy


KONKURS PIOSENKI I KOLĘDY ŚWIĄTECZNEJ - konkurs przeznaczony przede wszystkim dla artystów amatorów prezentujących utwór świąteczny. Więcej szczegółów poniżej w regulaminie konkursu.

Konkurs Piosenki i Kolędy Świątecznej

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”
2. Celem konkursu jest: Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

II. Warunki zgłoszenia
1. Konkurs Piosenki Świątecznej jest przeznaczony przede wszystkim dla amatorów. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalne i muzyczne.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowo wypełniona karta uczestnictwa. Kartę należy przesłać do dnia 30 listopada br. na adres pocztowy: Stowarzyszenie LGD „Wrota Wielkopolski”, ul. Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów, adres e-mail: promocja@wrota.info.pl lub na fax: 0627820256
Formularz zgłoszeniowy jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
3. Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 16 grudnia 2012 r. na kępińskim rynku odbędą się występy. Wszyscy uczestnicy i goście będą zaproszeni do wspólnego kolędowania.

III. Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalne i muzyczne.
2. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać piosenki w wersji polsko i obcojęzycznej w tym jeden utwór obowiązkowo polski.
3. Utwór można wykonywać zarówno z własnym akompaniamentem jak i podkładem muzyczny na płycie CD- na karcie zgłoszeń prosimy o podanie informacji na ten temat (Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz sprzęt do odtwarzania płyt). W przypadku płyty CD uczestnik ma obowiązek dostarczenia jej wcześniej w celu sprawdzenia możliwości i jakości nagrania.
4. W przypadku dużej liczby uczestników odbędą się przesłuchania w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, a na Jarmarku Bożonarodzeniowym w dniu 16 grudnia br. odbędę się tylko występy laureatów.
5. W przypadku utworu własnego uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia jego tekstu do Organizatora w terminie do dnia 2 grudnia 2012 r.
6. Utworów podanych w karcie zgłoszenia nie można zmieniać.
7. Czas całkowitej prezentacji nie powinien przekraczać 8 minut.

IV. Ocena i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora będzie oceniać uczestników w wieku od 6 lat bez podziału na formy występu solowego i zespołowego.
2. Jury po przesłuchaniach konkursowych może przyznać nagrody za I, II, III miejsce i 2 wyróżnienia. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom
1. Jury będzie oceniało uczestników według następujących kryteriów: dobór repertuaru do wieku wykonawcy/ców, dykcja, interpretacje utworu, czystość i poprawność wykonania, poziom warsztatu wykonawczego oraz ogólny wyraz artystyczny,
2. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów uczestników konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” .
3. Wręczenia nagród nastąpi w dniu 16 grudnia 2012 r. na kępińskim Rynku, w trakcie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia pod numerem tel. 62-78-20256 lub 0-668-119-762.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Stowarzyszenie LGD „Wrota Wielkopolski” zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audio i video nagranymi podczas Konkursu.


piosenka_karta.doc
Karta zgłoszenia
(238.5 KiB) Pobrany 331 razy


Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursach.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Konkursy współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Powyższe treści publikowane są przez administrację forum, a udostępniane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski" (źródło: www.wrota.info.pl)
LGD Wrota Wielkopolski
Początkujący
 
Posty: 7
Rejestracja: 06 lipca 2012, 11:41

Re: Zaproszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy

Postautor: jaga » 18 listopada 2012, 14:53

Ciekawa jestem ile się pojawi szopek bożonarodzeniowych. Jakbyście ten konkurs zorganizowali wśród kościołów to może by się udało, ale nikomu innemu chyba nie będzie się chciało w Kępnie robić szopek. To nie Kraków!
jaga
Rozkręcony
 
Posty: 36
Rejestracja: 08 marca 2012, 09:25

Re: Zaproszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy

Postautor: dagmara » 18 listopada 2012, 20:20

Dorosłym pewnie nie (chyba, że jakiś fascynat się trafi) ale dzieci pewnie robią do szkoły na religię czy plastykę więc może jakieś będą...
dagmara
Uzależniam się
 
Posty: 78
Rejestracja: 29 lutego 2012, 00:54

Jarmark Bożonarodzeniowy w Kępnie

Postautor: Wiadomości z okolicy Kępna » 19 grudnia 2012, 21:02

16 grudnia 2012 roku na rynku w Kępnie odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Na stoiskach prezentowały się lokalne firmy, organizacje pozarządowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Na gości czekały pyszne wypieki i gorące przekąski oraz ozdoby świąteczne, choinki i wszystko, co się kojarzy ze świętami.

S1040002.JPG

S1040004.JPG

S1040013.JPG

S1040044.JPG

S1040053.JPG

S1040120.JPG

S1040121.JPG


Podczas jarmarku trwał Konkurs na Piosenkę i Kolędę Świąteczną w którym jury przyznało:
I miejsce Darii Gąszczak oraz Milenie Belińskiej;
trzy wyróżnienia przyznano Karolinie i Michałowi Krawiec, Studiu Piosenki KOK oraz Pani Marii Kwaśniewskiej z Zespołem Wokalnym Harmonia.
Zwycięscy zostali obdarowani nagrodami.

S1040056.JPG


Nie zabrakło również św. Mikołaja, który rozdawał dzieciom słodkości.

S1040005.JPG

S1040006.JPG
Konto informacyjne prowadzone przez administrację forum.
Wiadomości z okolicy Kępna
Rozkręcony
 
Posty: 48
Rejestracja: 17 sierpnia 2012, 07:21

Szopki na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Kępnie

Postautor: Wiadomości z okolicy Kępna » 19 grudnia 2012, 21:12

Dużym zainteresowaniem cieszyły się szopki bożonarodzeniowe wśród których wybrano te najpiękniejsze:

I miejsce zajęli Piotr Hofman, Piotr Staszewski oraz Tomasz Olejnik z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem;
II miejsce zajęli Jakub Bryłka, Mikołaj Gasztych, Kacper Kamrej ze Szkoły Podsawowej nr 1 w Kępnie;
III miejsce zajęły dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 5 w Kępnie,
trzy wyróżnienia przyznano Weronice Błach, Darii Starczan, Oliwii Kędzia oraz Kornelowi Mencel ze Szkoły Podstawowej w Kierznie, Dominikowi Rogalińskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie oraz Tomaszowi Tomalik ze Szkoły Podstawowej w Krążkowach.

Poniższe fotografie przedstawiają kilka losowo wybranych szopek:

S1040064.JPG

S1040067.JPG

S1040069.JPG

S1040077.JPG

S1040088.JPG

S1040099.JPG

S1040100.JPG

S1040109.JPG

S1040110.JPG

S1040078.JPG
Konto informacyjne prowadzone przez administrację forum.
Wiadomości z okolicy Kępna
Rozkręcony
 
Posty: 48
Rejestracja: 17 sierpnia 2012, 07:21

Jarmark Bożonarodzeniowy 2013

Postautor: LGD Wrota Wielkopolski » 17 grudnia 2013, 23:13

W niedzielę 15 grudnia 2013 roku już po raz drugi na kępińskim rynku odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Główną ideą Jarmarku było kultywowanie tradycji, promowanie rękodzielnictwa i wyrobów naturalnych. W trakcie Jarmarku goście mieli możliwość zakupu od wystawców ozdób świątecznych, choinek, wypieków, staropolskich wędlin, słodyczy oraz upominków świątecznych w urokliwej atmosferze drewnianych chatek udostępnionych wystawcom przez Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski. Podczas Jarmarku nie zabrakło ciepłej strawy, pysznych ciast, pierników oraz gorącego barszczu z uszkami przygotowanych dla odwiedzających. Dopełnieniem całości imprezy była wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował najmłodszych drobnymi słodkościami.

Imprezie towarzyszył również konkurs na Bombkę Bożonarodzeniową, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem, gdyż do konkursu zgłoszono 66 prac. W ramach konkursu na Bombkę Bożonarodzeniową Jury w składzie: Renata Gość, Aleksandra Jokiel oraz Jan Kasendra przyznało nagrody za I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia. I miejsce zajął Szymon Hubert Tobias z Kępna, który swą bombkę ozdobił malunkiem z farby akrylowej na styropianowej kuli. II miejsce zajęła Anna Lemiesz z Opatowa, która swoją bombkę wykonała stylem decoupage na styropianie. Natomiast III miejsce zajął Dawid Durka ze Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Trzcinicy (IV klasa). Jego bombka wykonana natomiast została na styropianowej kuli, pokrytej kaszką manną, pomalowanej farbkami plakatowymi. Wyróżnienie otrzymali: Dawid Durlej ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach, który swą bombkę wykonał na styropianowej podstawie z czapeczek żołędziowych pokrytych brokatem, zawieszonej na metalowym stojaku oraz Tobiasz Dobrzyński z Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, który swą bombkę wykonał z naturalnych surowców takich jak ryż, gorczyca, ziarenka itp. Zwycięzcy otrzymali nagrody o łącznej wartości 1500 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” pragnie podziękować wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu Jarmarku; w szczególności Burmistrz Miasta i Gminy Kępno – Anieli Kempa, strażakom, szkołom, instytucjom, osobom prywatnym, które wzięły udział w konkursie, a także wystawcom.

Przedsięwzięcie to współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacja osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

jarmark2013_1.jpg

jarmark2013_2.jpg

jarmark2013_3.jpg

jarmark2013_4.jpg

jarmark2013_5.jpg

jarmark2013_6.jpg

jarmark2013_7.jpg

jarmark2013_8.jpg

jarmark2013_9.jpg

jarmark2013_10.jpg

jarmark2013_11.jpg

jarmark2013_12.jpg
Powyższe treści publikowane są przez administrację forum, a udostępniane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski" (źródło: www.wrota.info.pl)
LGD Wrota Wielkopolski
Początkujący
 
Posty: 7
Rejestracja: 06 lipca 2012, 11:41

Re: Zaproszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy

Postautor: alex111 » 30 marca 2019, 11:10

Jeśli ktoś nie lubi chodzić po sklepach za prezentami a chce kupić prezent dla dziecka to polecam zajrzeć na stronę http://odpustowe.pl/produkt/duzy-wentyl ... ja-domowy/ tutaj znajdziecie fajne zabawki oraz ciekawe akcesoria dla dzieci. Polecam ba ja już zamawiałam na tej stronie i jestem zadowolona.
alex111
Rozkręcam się
 
Posty: 14
Rejestracja: 07 marca 2019, 18:39

Re: Zaproszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy

Postautor: gramnabongo » 09 kwietnia 2019, 12:17

Bylo swietnie wtedy!
gramnabongo
Początkujący
 
Posty: 5
Rejestracja: 09 kwietnia 2019, 12:16


Wróć do Imprezy, sport, kultura i rozrywka

cron