Strona 1 z 1

Po pomoc do prezydenta

Post: 11 lutego 2014, 21:18
autor: Gmina Perzów
Przedstawiciele 14 gmin z całej Polski, w tym Wójt Gminy Perzów Bożena Henczyca spotkali się 4 lutego 2014 roku w Pałacu Prezydenckim z ministrem Olgierdem Dziekońskim – Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie dróg krajowych przekazanych gminom po wybudowaniu dróg ekspresowych.
Zgodnie z obowiązującą ustawą, po wybudowaniu dróg ekspresowych, dotychczasowe drogi krajowe są przekazywane gminom. Dzieje się tak w całym kraju. Również gminy: Perzów, Bralin i Kępno zostały zmuszone do przejęcia odcinków dotychczasowej drogi krajowej nr 8. Nowelizacja ustawy zmieniająca tę absurdalną sytuację, choć została przegłosowana przez Sejm i Senat, to została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta RP. - Jak zapewnił minister Olgierd Dziekoński, prezydencki wniosek zostanie wycofany z Trybunału Konstytucyjnego, a Kancelaria Prezydenta RP przygotuje nowy projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych – powiedziała Wójt Gminy Perzów – Bożena Henczyca.
Podczas wtorkowego spotkania, wszyscy reprezentanci gmin przedstawili tragizm sytuacji, która się wywiązała w związku z ustawą zobowiązującą samorządy do przejęcia dawnych dróg krajowych po wybudowaniu na ich terenie równorzędnych dróg ekspresowych. Jak zapewnił minister, projekt nowej ustawy jest już gotowy. Został on przedstawiony włodarzom gmin. Z kolei samorządowcy zasugerowali ministrowi ewentualne poprawki w projekcie nowej ustawy. Teraz czeka go procedura legislacyjna. – Wierzymy, że wizyta w Pałacu Prezydenckim przyniesie wymierne efekty i problem niechcianych dróg zostanie rozwiązany po wielu latach samorządowych bojów – powiedziała B. Henczyca.

prezydent.jpg
Podczas spotkania z ministrem Olgierdem Dziekońskim