Nowy system gospodarowania odpadami

Nowy system gospodarowania odpadami

Postautor: Gmina Perzów » 26 czerwca 2013, 09:14

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE PERZÓW
OD 1 LIPCA 2013R
W dniu 21.06.2013r. w Urzędzie Gminy w Perzowie rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma EKO-REGION Sp. z o o, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.

Powyższy przedsiębiorca będzie obsługiwał mieszkańców przez okres dwóch lat począwszy od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 roku.
Firma EKO-REGION Sp. zoo, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów zapewni nieodpłatnie mieszkańcom gminy pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki lub worki na odpady segregowane typu szkło oraz tzw. frakcję suchą do 31 lipca 2013 roku.
Ponadto firma zapewni obsługę pojemników ogólnodostępnych na odpady segregowane, zlokalizowane we wszystkich miejscowościach sołeckich.

Pojemniki na odpady dostępne będą również pod adresem: Miechów 60, 63-642 Perzów u Pana Jana Wolaka.

Do czasu wybudowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa zebrane odpady będą przekazywane do instalacji zastępczej z siedzibą w Mianowicach.

Obowiązki właścicieli:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wypełnić stosowną deklarację na podstawie której zostanie obliczona stawka opłaty;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie liczona od mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

- w przypadku segregowania odpadów – 6,00 zł od osoby, lecz nie więcej niż 24,00 zł od gospodarstwa domowego,
- w przypadku niesegregowania odpadów – 12,00 zł od osoby, lecz nie więcej niż 48,00 zł od gospodarstwa domowego.

W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą naliczenia opłaty, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany;

Prowadzenie zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów będzie weryfikowane przez podmiot odbierający odpady. W przypadku stwierdzenia rozbieżności przedsiębiorca zawiadamia o tym Gminę. Taka informacja daje podstawę do wydania decyzji o wyższej stawce opłat za nieselektywną zbiórkę odpadów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania co 2 miesiące tj. do 15 września, do 15 listopada, 15 stycznia, do 15 marca, do 15 maja, do 15 lipca na rachunek bankowy Gminy Perzów. Nr konta: 74 8413 0000 0200 0619 2000 0002 (w tytule podać: imię i nazwisko, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne


Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów na okres od lipca do grudnia 2013, zasady segregacji odpadów, informacja dla przedsiębiorców:

ulotka_smieci_2013.jpg
ulotka_smieci_2013_2.jpg
Powyższe treści są publikowane przez administrację forum, a udostępnione przez Gminę Perzów na www.perzow.pl
Gmina Perzów
Rozkręcony
 
Posty: 46
Rejestracja: 09 sierpnia 2012, 09:44

Wróć do Gmina Perzów

cron