Budżet na 2014 rok uchwalony

Budżet na 2014 rok uchwalony

Postautor: Gmina Perzów » 17 grudnia 2013, 20:54

W poniedziałek 16 grudnia odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Perzów.
Sesja budżetowa to jedna z najważniejszych w ciągu roku. Od podjętych w jej trakcie decyzji zależy funkcjonowanie samorządu gminnego w kolejnych miesiącach.
W trakcie sesji Bożena Henczyca - Wójt Gminy Perzów szczegółowo przedstawiła założenia planu finansowego gminy Perzów na 2014 rok. Podjęte zobowiązania inwestycyjne to przede wszystkim dążenie do dalszego rozwoju gminy – motywowała wójt. Wszystkie zaproponowane w budżecie inwestycje to efekt wcześniejszych konsultacji, spotkań z mieszkańcami, jak również przedsięwzięcia wynikające z rozwoju gminy.
Plan finansowy zakłada rozpoczęcie długo oczekiwanej budowy kolejnej nitki kanalizacji sanitarnej. Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Turkowy. Wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej prowadzone będą prace przy rozbudowie sieci wodociągowej na terenie gminy. Dotyczy to w szczególności miejscowości Turkowy i Trębaczów, co podyktowane jest osadnictwem i rozbudową tych miejscowości. Z uwagi na zadanie własne gminy jakim jest zapewnienie dostaw wody jest to inwestycja niezbędna z punktu widzenia dalszego rozwoju gminy.
Zaplanowano także budowę studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Słupi pod Bralinem co nie tylko poprawi jakość wody w kranach mieszkańców północnej części gminy, ale także zwiększy wydajność ujęcia wody oraz zapewni możliwość rozwoju przedsiębiorczości w tej części gminy.
W zakresie inwestycji drogowych planowana jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kępnie budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka w ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez całą wieś. Działanie to nie tylko poprawi estetykę, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Gminie udało się również pozyskać dotację w ramach Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych, przy dodatkowym udziale środków własnych pochodzących z budżetu gminy powstaną drogi asfaltowe w miejsce obecnych dróg gruntowych. Plan zakłada inwestycje drogowe w następujących miejscowościach: Perzów, Słupia pod Bralinem, Miechów, Domasłów, Trębaczów, Koza Wielka.
Obok utwardzenia dróg gruntowych w budżecie zaplanowano środki na modernizację drogi gminnej w miejscowości Turkowy obejmującej wykonanie rozjazdu w kierunku Chałupek oraz budowę chodnika na odcinku od kościoła parafialnego w kierunku cmentarza i planowanego rozjazdu. Rozjazd to również wydzielenie miejsc postojowych i bezpiecznych przejść dla pieszych w ciągu remontowanego odcinka drogi.
Ważnym elementem ujętym w planie finansowym pośrednio powiązanym z rozwojem infrastruktury drogowej jest budowa oświetlenia ulicznego. Plan zakłada montaż lamp m.in. przy drodze łączącej Perzów i Turkowy. Ponadto uzupełnione zostaną braki w oświetleniu w innych miejscowościach sołeckich na terenie gminy.
W budżecie zagwarantowano również środki na zapewnienie wkładu własnego gminy Perzów w związku z inwestycjami, które zakwalifikowano do dofinansowania w ramach PROW. Inwestycje obejmować będą trzy zadania: modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Zbyczyna, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezie oraz modernizację otoczenia świetlicy w Kozie Wielkiej.
W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano środki na zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Trębaczów.
Inwestycje gminy to również zakup udziałów w spółce Inwestor odpowiadającej za utylizację odpadów.
Przedstawione przez Wójta Gminy Perzów plany finansowe spotkały się z akceptacją ze strony Rady Gminy. W zarządzonym przez Danutę Froń – Przewodniczącą Rady Gminy głosowaniu 10 radnych opowiedziało się za przyjęciem budżetu, jeden radny był przeciw a jeden wstrzymał się od głosu.

perzow_rada_gminy.jpg


sesja_perzow.jpg
Powyższe treści są publikowane przez administrację forum, a udostępnione przez Gminę Perzów na www.perzow.pl
Gmina Perzów
Rozkręcony
 
Posty: 46
Rejestracja: 09 sierpnia 2012, 09:44

Wróć do Gmina Perzów

cron